O nas

Polana Malowana Słońcem swoją przygodę rozpoczęła w 2011 r. Posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr 22/2015. Swoją działalnością chce pokazać, że rodzice to niezbędne ogniwo dobrego funkcjonowania żłobka. Kluczowe działania placówki skierowane są na wszechstronny rozwój dzieci poprzez zajęcia ogólnorozwojowe na wielu płaszczyznach, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie i doświadczanie, muzykę, ruch, zajęcia dodatkowe oraz profilaktykę postawy i mowy a także przebywanie na świeżym powietrzu. Bardzo ważnym celem jest również wsparcie psychiczne w rozłące dziecka z rodzicem, a także ogólna pomoc psychologiczna dla rodziców. Naszą misją jest tworzenie miejsca przyjaznego i wspierającego dzieci i rodziców, gdzie opieka prowadzona jest w sposób profesjonalny i korzystny dla dzieci a wiedza łączy się z praktyką.

Żłobek gwarantuje dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną. Posiada opracowane standardy wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Program zajęć opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych uwzględnia indywidualny, wszechstronny i holistyczny rozwój każdego dziecka oraz zakres zadań przygotowujących dziecko do przedszkola. Placówka realizuje również program adaptacyjny przygotowujący dziecko do rozpoczęcia edukacji żłobkowej, który jest jedynie zarysem, gdyż każde dziecko jest inne i inaczej reaguje na zmiany. Harmonogram dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci objętych opieką żłobkową.

Autorskie programy żłobkowe powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń. Liczne obserwacje zgromadzone w trakcie pracy z dziećmi pokazały, jak ważna jest znajomość prymarnych i sekundarnych etapów rozwoju dziecka. Wiedza ta daje podstawy do tworzenia programów, które nie mogą być „uniwersalne”. Nie istnieją bowiem instrukcje według których należy postępować. Każde dziecko to  indywidualność  i jakość jego funkcjonowania poznawczego i społecznego jest uzależnione od harmonijnego kształtowania się wszystkich możliwości psychicznych i fizycznych.

Nasze doświadczenia pokazały nam, jak ważna jest dla dziecka wczesna stymulacja rozwoju oraz jak wspaniale jest wykorzystać w trakcie zabaw z małymi dziećmi ich naturalne potrzeby poznania i radość, którą czerpią we współpracy z dorosłym – przewodnikiem po tajemniczym, fascynującym świecie.

Plan zajęć podzielony został na miesiące, w których pojawiają się tematy kompleksowe przypisane do poszczególnych tygodni danego miesiąca. Podczas zajęć i zabaw zwracamy uwagę na prawidłowy rozwój motoryczny i manualny, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, mowy, pamięci, zachowań społecznych i emocji, etapów zabawy, wczesnej nauki czytania (nauka powtarzania, rozpoznawania samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab otwartych, wyrazów, zadań).

Panie Opiekunki  w naszej placówce w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod i form pracy z małymi dziećmi celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji zabawowych. Stosują je, aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, harmonijnie i wielostronnie. Wśród metod należy wymienić m.in.: metodę Orffa, metodę aktywnego słuchania Batii Strausa, metodę ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i wiele innych.

Podstawowe narzędzia, wykorzystywane podczas zabaw to m.in.: kredka, farby i pędzel, stemple, różnego rodzaju masy( kisielowa, domowa ciastolina, księżycowy piasek,  papierowa, porcelanowa, solna, sztuczny śnieg, ciecz nienewtonowska) ,kartony różnych rozmiarów,  instrumenty muzyczne, kształtki rehabiliotacyjno – gimnastyczne, siedziska piankowe, sensoryczne panele, tablice czy woreczki, tunele sprawnościowe oraz elementy z kącików tematycznych (kuchenny, lekarski, sportowy, teatrzyk z zestawem różnego rodzaju pacynek, karnawałowy, urodzinowy, zestaw małego ogrodnika, strój lekarza, policjanta, strażaka), klocki, pojazdy, lalki, piłki, maskotki.

Jesteśmy również miłośniczkami książek i próbujemy zaszczepić tą miłością naszych podopiecznych od najmłodszych lat. Czytanie dzieciom niesie ze sobą nieocenione korzyści. Należy pamiętać, że chwile spędzone z książką to najpiękniejszy czas, jaki możemy zaoferować najmłodszym. Żłobkowa biblioteczka posiada wiele ciekawych pozycji zarówno dla dzieci w różnym wieku jak i dla dorosłych.