O nas

Polana Malowana Słońcem to małe miejsce wielkich możliwości. Swoją przygodę rozpoczęła w 2012 r. i od tego dnia zawsze kieruje się zasadą, że nie ma rzeczy niemożliwych tylko takie, nad którymi musi trochę bardziej popracować. Swoją działalnością chcę pokazać, że rodzice to niezbędne ogniwo dobrego funkcjonowania żłobka. Kluczowe działania placówki skierowane są na wszechstronny rozwój dzieci poprzez zajęcia ogólnorozwojowe na wielu płaszczyznach, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie i doświadczanie, muzykę, ruch, zajęcia dodatkowe oraz profilaktykę postawy i mowy a także przebywanie na świeżym powietrzu. Bardzo ważnym celem jest również wsparcie psychiczne w rozłące dziecka z rodzicem, a także ogólna pomoc psychologiczna dla rodziców. Naszą misją jest tworzenie miejsca przyjaznego i wspierającego dzieci i rodziców, gdzie opieka prowadzona jest w sposób profesjonalny i korzystny dla dzieci a wiedza łączy się z praktyką.

Placówka posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr 22/2015.