Cennik

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW:
1050 zł – MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POBYT W ŻŁOBKU WRAZ Z WYŻYWIENIEM
600 zł – JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA