Cennik

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW:
1000 zł – MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POBYT W ŻŁOBKU WRAZ Z WYŻYWIENIEM
500 zł – JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA