Cennik

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW:
1485 zł – MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POBYT W ŻŁOBKU

14 zł – STAWKA ŻYWIENIOWA DZIENNA ZWROTNA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA

650 zł – JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA