Cennik

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW:
1450 zł – miesięczna opłata za pobyt w żłobku

17,00 zł – stawka żywieniowa dzienna zwrotna w przypadku nieobecności dziecka

100 zł – jednorazowa opłata wpisowa
Miesięczna opłata za pobyt w żłobku może zostać pomniejszona o:
  • kwotę 400zł – dofinansowanie do żłobka z ZUS
  lub
  • kwotę 500zł – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)