Strona główna

Od 01.03.2021 do 31.08.2022

Żłobek otrzymał dofinansowanie z budżetu miasta Poznań w wysokości 600zł/m-c