Strona główna

UWAGA!

Od 1.09.2019 do 31.08.2020 Polana Malowana Słońcem otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania.