Strona główna

Od 01.03.2021 do 31.08.2022

Polana Malowana Słońcem

otrzymała dofinansowanie z budżetu miasta Poznań

w wysokości 600zł/m-c

Na rok 2021

Polana Malowana Słońcem

otrzymała dofinansowanie z programu “Maluch+” 2021

w wysokości 80zł/m-c