Strona główna

Od 01.03.2021 do 31.08.2022

Żłobek otrzymał dofinansowanie z budżetu miasta Poznań w wysokości 600zł/m-c

Na rok 2021                    

Żłobek otrzymał dofinansowanie z programu “Maluch+ 2021” na “dofinansowanie miejsc opieki w żłobku / klubie  dziecięcym / u dziennego opiekuna” w wysokości 80zł/m-c/dziecko