Adaptacja

Obecnie w życiu prawie każdej rodziny nadchodzi czas, kiedy rozpoczynamy edukację żłobkową. Jest to tak naprawdę pierwsza instytucja ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka. To chwila trudna nie tylko dla dziecka ale i dla rodziców.

Za główne zadania programu adaptacyjnego żłobka można uznać:

 1. Zapoznanie Rodziców z funkcjonowaniem placówki (rozkład dnia, menu, plan pracy z dziećmi, poznanie personelu);

 2. Zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem (nowy rozkład dnia, nowe ciocie, nowe dzieci, zasady i wymagania);

 3. Poznanie oczekiwań Rodziców wobec placówki;

 4. Nawiązanie bliskich relacji z dzieckiem i jego Rodzicami;

 5. Zdobycie zaufania i akceptacji dziecka;

 6. Tworzenie warunków do łatwej adaptacji;

 7. Budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w żłobku;

 8. Motywowanie dzieci do podjęcia działań i zachowań sprzyjających integracji ze żłobkiem;

 9. Motywowanie Rodziców i Opiekunek do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji.

Dziecko rozpoczynając uczęszczanie do żłobka musi się zmierzyć w początkowym okresie z wieloma trudnościami. Adaptacja jest dla niego wyzwaniem, jednak z pomocą swoich Rodziców i zaangażowaniem Opiekunek większość dzieci przechodzi ten okres z sukcesem. Ogromnie ważna jest współpraca Rodzica z Opiekunami, ich zdecydowanie i zaufanie. Oddanie dziecka w opiekę żłobka to najczęściej trudna decyzja dla Rodziców, wiążąca się z ogromnym ładunkiem lęku o dziecko, o to czy będzie odpowiednia opieka, czy dziecko dostanie wystarczająca ilość uwagi i miłości. Dla mam jest to często decyzja związana z koniecznością powrotu do pracy zawodowej. Należy pamiętać, iż w procesie separacji udział bierze nie tylko dziecko, ale także matka. Jeżeli jest gotowa pozwolić dziecku na odkrywanie świata, ono samo będzie na to gotowe. Maluszki będąc w synchronii emocjonalnej z Rodzicami, wyczuwają ich lęk i niepokój. Jeżeli mama przyprowadzająca dziecko do żłobka jest zdenerwowana i niepewna, maluszek wyczuwając to, sam będzie przelękniony, co spowoduje zamknięcie się na odkrywanie nowego środowiska i spowoduje ogromne trudności w adaptacji dziecka.

Nasza placówka proponuje 2-tygodniowy okres adaptacyjny, w którym i Rodzice i maluszki mają szansę zapoznać się z nowym dla nich środowiskiem. Plan procesu adaptacyjnego jest jedynie zarysem, gdyż każde dziecko jest inne, każde inaczej reaguje na zmiany. Przebieg adaptacji jest więc ustalany indywidualnie po rozpoznaniu reakcji i potrzeb dziecka.

Jak możemy pomóc dziecku?

 1. rozpocznij adaptację miesiąc przed planowanym powrotem do pracy;

 2. już jakiś czas przed planowanym terminem oddania dziecka do żłobka warto uregulować mu rozkład dnia wg rytmu jaki tam obowiązuje;

 3. jeśli jest to możliwe, w początkowym okresie adaptacji odbierać dziecko wcześniej z placówki;

 4. pożegnanie musi trwać jak najkrócej;

 5. jeżeli Twoje dziecko weszło już do sali, nie zaglądaj, by zobaczyć, co robi, jak się bawi, czy płacze;

 6. by było dziecku łatwiej bez rodzica daj dziecku zabawkę z domu;

 7. nie obiecuj nagrody materialnej, zabawki czy słodyczy, za to, że Twój synek czy córka zostanie w żłobku i nie będzie płakać.

 8. należy być konsekwentnym i działać wspólnie z Opiekunkami;

 9. pamiętać należy przede wszystkim, że każde dziecko ma swój czas dorastania do wymogów życia.